โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ดอนดี รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่แตง เข้าร่วมงานวันครู อำเภอแม่แตง ประจำปี 2566
วันที่ 16 มกราคม 2566 ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ดอนดี รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่แตง เข้าร่วมงานวันครู อำเภอแม่แตง ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่แตง ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และส่งเสริมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลเกียรติยศวันครู เกียรติบัตรรางวัลเกียรติยศแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี รวมถึงพิธีทอดถวายองค์ผ้าป่าของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูฯ อำเภอแม่แตง
ในการนี้ นายไพโรจน์ สุวรรณธัช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่แตง ครูอาวุโสประจำการ เป็นผู้กล่าวนำคำปฏิญาณ และดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง รับมอบโล่เกียรติยศเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม และรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับเหรียญทอง ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 11
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,09:26   อ่าน 34 ครั้ง