โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
นางสาวขวัญชนก อุ่นสกล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง และคณะครู เข้าร่วมพิธีการ วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวขวัญชนก อุ่นสกล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง และคณะครู เข้าร่วมพิธีการ วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นศิริมงคล โดยสหวิทยาเขตกลุ่มดอยม่อนแจ่มสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,10:08   อ่าน 23 ครั้ง