โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีแก่คณะครู ที่ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ประจำปี 2566


วันที่ 19 มกราคม 2566 ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีแก่คณะครู ที่ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครู ประจำปี 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดังนี้ 1.รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เกียรติยศวันครู ได้แก่ นางพิมพ์ปภัส พูนพงศ์ภาสิน 2. รางวัลอัตราจ้างดีเด่น ได้แก่ นางสาวนลพรรณ พิษณู นางสาวกรวิกา สมใจ นางสาวพัทธภรณ์ เพชรงาม และนายวิฑูรย์ ทนันชัย โอกาสนี้ได้ร่วมถ่ายภาพกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,10:19   อ่าน 32 ครั้ง