โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน


วันที่ 19 มกราคม 2566 ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายภาษาและเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หลักสูตร “LanguageandTechnologyforSurvivingtheWorldCamp” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 4 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) 1 ทักษะ (คอมพิวเตอร์) ระหว่างวันที่ 12– 13 มกราคม 2566 ณ สำนักงานบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,10:23   อ่าน 26 ครั้ง