โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตงได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานโรงเรียนแม่แตง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ โรงเรียนแม่แตงได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานโรงเรียนแม่แตง โดย นายจรัส ไชยยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้การรับรองผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1/2566 และร่วมให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,08:23   อ่าน 66 ครั้ง