โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตง กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี

โรงเรียนแม่แตง โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนแม่แตง กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี โรงเรียนแม่แตง และเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ชื่องาน “เพลินวาน 60 ปี วิถีแม่แตง”
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ในช่วงเช้าเป็น
พิธีทางศาสนา ทำบุญสืบชะตาโรงเรียนแม่แตง
โดย นายจรัส ไชยยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีเปิดงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 “เพลินวาน 60 ปี วิถีแม่แตง” กล่าวรายงานโดย ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง และได้รับเกียรติจาก ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรขอบคุณหน่วยงานและสถานศึกษาภายนอกที่ร่วมนำเสนอผลงานและแสดงนิทรรศการ
และรับชมการแสดงพิธีเปิดจากนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนแม่แตง และนักแสดงนาฏยศิลป์สัมพันธ์จากโรงเรียนสันป่าสักวิทยา โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน และโรงเรียนป่าจี้วังแดง
จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานฐานการเรียนรู้หลักสูตรสมรรถนะ "วิถีแม่แตง" ของแต่ละระดับชั้น คือ
ม.1 เกษตรอินทรีย์
ม.2 วิถีแพรพรรณ
ม.3 นวัตกรรุ่นเยาว์
ม.4 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ม.5 แม่แตงแดนวัฒนธรรม
ม.6 ผู้ประกอบการสัมมาชีพ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรำวงย้อนยุค การแข่งขันทักษะความสามารถทางศิลปะ " Art Day" และลานเพลินลานผัก ลานรักแม่แตง
ในการนี้โรงเรียนแม่แตงขอขอบพระคุณแขกผู้เกียรติทุกท่าน ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาจากสหวิทยาเขตดอยม่อนแจ่ม ผู้บริหารและผู้แทนสถานศึกษา รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,10:57   อ่าน 121 ครั้ง