โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตง จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม แก่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนแม่แตง นำโดย ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง มอบหมายให้งานลูกเสือโรงเรียนแม่แตง จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม แก่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม แก่ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่แตง และค่ายลูกเสือชั่วคราวน้ำตกหมอกฟ้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกัน และเพื่อฝึกปฏิบัติวิชาลูกเสือตามหลักสูตร อาทิ การเดินทางไกล สูทกรรม กิจกรรมทดสอบพลังใจ วิชาชาวค่าย เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่เป็นผู้มีระเบียบวินัย และมีคุณลักษณะที่ดีตามปณิธานของกิจการลูกเสือไทย

ภาพ /ข่าว งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแม่แตง
(ประชาสัมพันธ์โดยได้รับอนุญาตภายใต้พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562)

โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,07:09   อ่าน 66 ครั้ง