โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตงจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. โรงเรียนแม่แตงจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ให้เกียรติเป็นประทานในพิธี และมอบเกียรติบัตร แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 25 คน โอกาสนี้ ตัวแทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นายภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ ได้กล่าวแสดงความรู้สึก จากนั้นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตงได้ให้โอวาท ตลอดจนแสดงความยินดีแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และในเวลา 12.00 น. ผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
 
ภาพ /ข่าว งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแม่แตง
https://drive.google.com/drive/folders/1IK5TA-3UZeJUtHYDKv9fGIptOxpweptX?usp=share_link

โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,15:06   อ่าน 118 ครั้ง