โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนโรงเรียนแม่แตง ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนแม่แตง

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง นำคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนโรงเรียนแม่แตง ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนแม่แตง เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,21:45   อ่าน 25 ครั้ง