โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนแม่แตง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในการนี้ ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงแนวนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่แตง จากนั้นเป็นการประชุมชั้นเรียนแบบ classroom meeting โดยครูที่ปรึกษา เพื่อประสานความร่วมมือและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ครูและผู้ปกครอง รวมถึงร่วมกันเสนอแนวทางจัดการศึกษาอันเป็นประโยชน์ในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1IMG-TxA14FQti9O-eIxNs5zvxwWO95jg?fbclid=IwAR3OtJAEd9-4xX7Ua4CpOIqeM9uYKy-awgpfHjo7fUelwQeLZHrglOSY0_A
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2566,18:00   อ่าน 45 ครั้ง