โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนแม่แตง ขอแสดงความยินดี กับทีม SMOEVO โรงเรียนแม่แตง
โรงเรียนแม่แตงขอแสดงความยินดี กับทีม SMOEVO โรงเรียนแม่แตง ประกอบด้วย
นายกิตติพงศ์ ไชยายอง
นายรัฐภูมิ ศรีสมบัติ
นางสาวขวัญพิชชา เลิศนิธิเศรษฐ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมการประกวดคลิป #ฝุ่นอยู่ไหนเอาปากกามาวง จากศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( ประชาสัมพันธ์โดยได้รับอนุญาต ตาม พรบ.PDCA 2562 )

โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2566,17:59   อ่าน 30 ครั้ง