โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "แผ่นดินพระวชิรเกล้า"
ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "แผ่นดินพระวชิรเกล้า" เรื่อง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในการนี้ โรงเรียนแม่แตงขอเป็นสื่อ เพื่อนำวีดิทัศน์ดังกล่าวมาเผยแพร่ให้นักเรียนและประชาชนได้รับชมค่ะ
วีดิทัศน์ : https://youtu.be/dPYdmwniejg
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2563,12:04   อ่าน 112 ครั้ง