โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่แตงด้วยรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนแม่แตงด้วยรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 ผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม

สามารถรับชมไดที่ link : https://youtu.be/R8oHHU2c4-c
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2564,15:55   อ่าน 943 ครั้ง