โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายไพโรจน์ สุวรรณธัช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอิสรภาพ ศรีสุวรรณ์
ครูชำนาญการ

นายอภิเชษฐ์ องอาจ
ครู

นายธนานนท์ หาญศรี
ครูอัตราจ้าง