โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพโรจน์ สุวรรณธัช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอิสรภาพ ศรีสุวรรณ์
ครูชำนาญการ

นายอภิเชษฐ์ องอาจ
ครู

นายอรุน ชัยนันต๊ะ
ครูอัตราจ้าง