โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนัยน์ปพร ดวงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจรัสศรี ตันอุด
ครูชำนาญการ

นายปฏิญญา พุทธนนท์
ครูอัตราจ้าง

จักรรินทร์ โฆษิตมุธากร
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0931349017
อีเมล์ : aonptg5520@gmail.com

รัฐภูมิ มาหล้า
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0843642024
อีเมล์ : rattapoom.kla@gmail.com