โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ผลงานนักเรียน
รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563
นายธีรเดช เบี่ยงแล
รายละเอียดผลงาน
นายธีรเดช เบี่ยงแล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับ “รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563” โครงการมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนเชียงใหม่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ในวันที่ 20 กันยายน 2563
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,10:35   อ่าน 126 ครั้ง