โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนแม่แตง ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขวัญชนก อุ่นสกล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2565,15:12  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการสอน นางสาวบุษบา ใจคำ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษบา ใจคำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2563,09:07  อ่าน 412 ครั้ง
รายละเอียด..