โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จิราวรรณ ทรายสะท้อน (ติม)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : นิจกาล
อีเมล์ : jirawan28061992@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 04 มี.ค. 2564,13:14 น.   หมายเลขไอพี : 223.205.249.64


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล