โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 25 คน
ชื่อ-นามสกุล : ชลธิชา ยิ่งเจริญสดใส (น้ำหวาน)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 56
อีเมล์ : cchonticha101@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนงค์นุช ขำเขียว (ออมบุญ)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 56
อีเมล์ : aom2246@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.เนตรนภา สวนจันทร์ (โอ)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 56
อีเมล์ : netnapa0939397836@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤติมา เขียวป้อง (แนน)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : บัญฑิตรัตนภูบดินทร์
อีเมล์ : Kittimakiawpong@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ประกายมาศ รุ่งสุวรรณ (การ์ตูน)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 56
อีเมล์ : Prakaimas22rungsuwan05@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ทีรพัฒน์​ ปู่​ซอย​ (ทูน)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 56
อีเมล์ : teerapatpoosoi28@gmail.com​
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อานนท์ ลาทู (พีพี)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 56
อีเมล์ : Anonlathoopee1212312121@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฎชิกานต์ ศิริปัน (น้ำ)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 56
อีเมล์ : Natchikan0405@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เขมิกา เยอเชอ (เข็ม)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 56
อีเมล์ : khemmika14609@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลชนก คำหล้า (บี)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 56
อีเมล์ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลชนก คำหล้า (บี)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 56
อีเมล์ : -
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พินัย มุงเมือง (มาร์ท)
ปีที่จบ : 64   รุ่น : 56
อีเมล์ : march212545@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม