โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อานนท์ ลาทู (พีพี)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 56
อีเมล์ : Anonlathoopee1212312121@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ส.ค. 2564,11:22 น.   หมายเลขไอพี : 182.232.123.25


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล