โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนงค์นุช ขำเขียว (ออมบุญ)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 56
อีเมล์ : aom2246@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ส.ค. 2564,10:21 น.   หมายเลขไอพี : 171.4.251.70


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล