โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 25 คน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา สิงคำ (อุ้ม)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 56
อีเมล์ : ahpinya.2004@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิ่ง นูน (จิ่ง)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 56
อีเมล์ : jingnoon14613@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ภาพตะวัน ช่างทอง (เฟรนด์)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 56
อีเมล์ : paptawanchangtong@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จินตนา แซ่หลี่ (จิน)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 56
อีเมล์ : Laap2522@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สิรภัทร แสนเหลี่ยว (ผิง)
ปีที่จบ : 64   รุ่น : 56
อีเมล์ : phingsiraphat@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิมพกานต์ แสนเหลี่ยว (จี้)
ปีที่จบ : 64   รุ่น : 56
อีเมล์ : pimpakanms.2002@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นันทนา มีกำลัง (ฟ้า)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 56
อีเมล์ : nantana123fah@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว เกตุสิริ เกตุฉัตร์ (นุ่น)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : บัณฑิตรัตนภูบดินทร์
อีเมล์ : Ketsiri.130745@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว เกตุสิริ เกตุฉัตร์ (นุ่น)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : บัณฑิตรัตนภูบดินทร์
อีเมล์ : Ketsiri.130745@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเข็มอักษร อุ่นแก้ว (เข็ม)
ปีที่จบ : 64   รุ่น : 56
อีเมล์ : kemaksornunkaew@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.สธารินี อันประเสริฐ (เอิร์น)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : 56
อีเมล์ : nongearn.3845@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วิลัยวรรณ์ ประทุมวรรณ์ (จ๋า)
ปีที่จบ : 2564   รุ่น : บัณฑิตรัตนภูบดินทร์5
อีเมล์ : jaawilaiwan2546@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม