โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พินัย มุงเมือง (มาร์ท)
ปีที่จบ : 64   รุ่น : 56
อีเมล์ : march212545@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ปตท.แม่โจ้ 2
ตำแหน่ง : พนักงานบริการน้ำมัน
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 08 ส.ค. 2564,10:32 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.88.38


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล