โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เขมิกา เยอเชอ (เข็ม)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 56
อีเมล์ : khemmika14609@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ส.ค. 2564,11:13 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.187.4


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล