โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ชลธิชา ยิ่งเจริญสดใส (น้ำหวาน)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 56
อีเมล์ : cchonticha101@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 ส.ค. 2564,19:24 น.   หมายเลขไอพี : 1.47.1.145


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล