โรงเรียนแม่แตง
115/1 ม.8  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 053-471102
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ทีรพัฒน์​ ปู่​ซอย​ (ทูน)
ปีที่จบ : 2563   รุ่น : 56
อีเมล์ : teerapatpoosoi28@gmail.com​
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ส.ค. 2564,11:29 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.240.135


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล